συνέδριο-σύσκεψη-conference

Αναλαμβάνουμε ομιλίες συνεδριάσεων στον άριστα ακουστικά διαμορφωμένο χώρο μας

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας
ή ελέγξτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες